przydatne artykuły

Najlepszy sposób na skierowanie anteny routera Wi-Fi: prostopadle

Podnieś rękę, jeśli uważasz, że skierowanie obu anten routera prosto w górę jest lepsze do odbioru Wi-Fi. Tak, my też. Jednak według byłego inżyniera Apple Wi-Fi najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie jednej anteny w pozycji pionowej, a drugiej w pozycji poziomej.

W oświecającym poście o Wi-Fi na Mac Observer, Alf Watt, który stworzył również narzędzie Wi-Fi iStumbler, wyjaśnia, dlaczego orientacja prostopadła jest lepsza:

Wynika to z tego, że odbiór radiowy jest maksymalizowany, gdy zarówno klient, jak i punkt dostępu mają dopasowaną polaryzację (anteny skierowane wzdłuż tej samej płaszczyzny).

Niektóre urządzenia klienckie mają anteny w orientacji pionowej, niektóre w poziomie. Na przykład obecne zbiory MacBooków mają anteny w czarnej plastikowej części zawiasu w orientacji poziomej.

Kierując anteny w obie strony, zmaksymalizujesz odbiór radiowy niezależnie od tego, w którą stronę zorientowana jest antena urządzenia.

Sprawdź pełny post Mac Observera, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących Wi-Fi, w tym dlaczego należy używać tego samego identyfikatora SSID dla wszystkich swoich punktów dostępu.

4 porady dotyczące Wi-Fi od byłego inżyniera Apple Wi-Fi | The Mac Observer